- det ska vara lätt att göra rätt -

skoter

sverige

Digitalt kartsystem &

medlemsskap

Hej kommuner!

vill ni stötta era föreningar?

Vi vill lyfta fram fördelarna med att stödja och ansluta er till vårt digitala kartsystem för snöskoterleder. Genom att omfamna den digitala eran av ledförvaltning kan ni inte bara effektivt stödja snöskoterentusiaster utan även säkerställa ansvarsfull användning av era områden.

Här är varför ni bör överväga att ansluta er:

Tydlig Ledhantering

Med vårt digitala kartsystem får ni en översiktlig bild av alla snöskoterleder i ert område. Enkel hantering av leder och information om deras aktuella status gör det möjligt att öka säkerheten och effektiviteten.

Förbjudna Områden

Med vår plattform blir det enkelt att markera och kommunicera förbjudna områden. Detta hjälper till att bevara miljön och säkerställa att snöskoteraktiviteter är i linje med era riktlinjer och regler.

Kommunikation med Snöskoterföreningar

Möjliggör smidig kommunikation med lokala snöskoterföreningar. Ni kan samarbeta för att säkerställa att ledförvaltning och evenemang sker på ett samordnat och ansvarsfullt sätt.

Ökad Turism och Upplevelse

Genom att erbjuda en digital karta med förbjudna områden och ledinformation bidrar ni till en positiv turistupplevelse. Detta kan stärka er regions attraktivitet och skapa en ökad turismnäring.

ni kan göra skillnad

Genom att stödja och integrera er med vårt digitala kartsystem för snöskoterleder blir ni en aktiv del av en framtid där teknologi och ansvarsfull rekreation går hand i hand. Ta steget in i en mer hållbar och effektiv hantering av era snöskoterleder idag!

-det ska vara lätt att göra rätt-

Boka ett möte

Skoter

Sverige