- det ska vara lätt att göra rätt -

Funktioner

Backoffice

föreningar

Spårpresentation

Skotersverige låter dig presentera alla typer av leder på webben och i appen.

Leder kan representeras av kategorier som visar deras svårighet. Lederna kan också presenteras med hjälp av ett färgschema som visar hur nyligen de förberetts. Lederna kan ritas på en dator, importeras från en befintlig GPX-fil eller spelas in med hjälp av Assist-appen. Förberedelsestatus kan enkelt uppdateras manuellt eller automatisk i appen eller backoffice. När ett spår har skapats beräknar det interaktiva systemet spårets avstånd och topografi och visar denna information i systemet. Du har även möjlighet att lägga till ytterligare information som spårkvalitet, belysningstider, bilder och skriva detaljer med uppdateringar om spåret. Spår kan också visas i en tabellform med spåren listade enligt din egen beställningspreferens.

Systemet kan visa uppskattad ankomsttid för snöskötseln vid olika punkter på leden och använder avancerad logik för att visa förberedelserna på ett så exakt sätt som möjligt, så att personalen kan arbeta mer effektivt och besökare får bästa servicekvalitet.

Spårpresentation

Skotersverige låter dig presentera alla typer av leder på webben och i appen.

Leder kan representeras av kategorier som visar deras svårighet. Lederna kan också presenteras med hjälp av ett färgschema som visar hur nyligen de förberetts. Lederna kan ritas på en dator, importeras från en befintlig GPX-fil eller spelas in med hjälp av Assist-appen. Förberedelsestatus kan enkelt uppdateras manuellt eller automatisk i appen eller backoffice. När ett spår har skapats beräknar det interaktiva systemet spårets avstånd och topografi och visar denna information i systemet. Du har även möjlighet att lägga till ytterligare information som spårkvalitet, belysningstider, bilder och skriva detaljer med uppdateringar om spåret. Spår kan också visas i en tabellform med spåren listade enligt din egen beställningspreferens.

Systemet kan visa uppskattad ankomsttid för snöskötseln vid olika punkter på leden och använder avancerad logik för att visa förberedelserna på ett så exakt sätt som möjligt, så att personalen kan arbeta mer effektivt och besökare får bästa servicekvalitet.

Background picture snow mobile

Spårpresentation

Skotersverige låter dig presentera alla typer av leder på webben och i appen.

Leder kan representeras av kategorier som visar deras svårighet. Lederna kan också presenteras med hjälp av ett färgschema som visar hur nyligen de förberetts. Lederna kan ritas på en dator, importeras från en befintlig GPX-fil eller spelas in med hjälp av Assist-appen. Förberedelsestatus kan enkelt uppdateras manuellt eller automatisk i appen eller backoffice. När ett spår har skapats beräknar det interaktiva systemet spårets avstånd och topografi och visar denna information i systemet. Du har även möjlighet att lägga till ytterligare information som spårkvalitet, belysningstider, bilder och skriva detaljer med uppdateringar om spåret. Spår kan också visas i en tabellform med spåren listade enligt din egen beställningspreferens.

Systemet kan visa uppskattad ankomsttid för snöskötseln vid olika punkter på leden och använder avancerad logik för att visa förberedelserna på ett så exakt sätt som möjligt, så att personalen kan arbeta mer effektivt och besökare får bästa servicekvalitet.

Background picture

Spårpresentation

Skotersverige låter dig presentera alla typer av leder på webben och i appen.

Leder kan representeras av kategorier som visar deras svårighet. Lederna kan också presenteras med hjälp av ett färgschema som visar hur nyligen de förberetts. Lederna kan ritas på en dator, importeras från en befintlig GPX-fil eller spelas in med hjälp av Assist-appen. Förberedelsestatus kan enkelt uppdateras manuellt eller automatisk i appen eller backoffice. När ett spår har skapats beräknar det interaktiva systemet spårets avstånd och topografi och visar denna information i systemet. Du har även möjlighet att lägga till ytterligare information som spårkvalitet, belysningstider, bilder och skriva detaljer med uppdateringar om spåret. Spår kan också visas i en tabellform med spåren listade enligt din egen beställningspreferens.

Systemet kan visa uppskattad ankomsttid för snöskötseln vid olika punkter på leden och använder avancerad logik för att visa förberedelserna på ett så exakt sätt som möjligt, så att personalen kan arbeta mer effektivt och besökare får bästa servicekvalitet.