- det ska vara lätt att göra rätt -

skoter

sverige

Digitalt kartsystem &

medlemsskap

-Vi vill-

nå skoteråkare

som Partner till skotersverige

Boka ett möte med oss för att diskutera hur ni, på bästa sätt, kan nå våra skoteråkare och erbjuda dessa bättre villkor. Förslagsvis kan ni erbjuda vouchers eller rabatter, ni bestämmer. Klicka på kappen för att boka ett möte och starta resan mot att bli förmånspartner.

-vi vill vara med i-

utvecklingen

som partner till skotersverige

Att bygga en plattform är inte lätt. Att inkludera alla egenintressen & framtida samarbeten är svårt att genomföra med en liten organisation. Boka ett möte med oss för att diskutera om du/ni kan bidra.

Markägare

Som markägare kan du teckna ett medlemskap som ger möjlighet att i vår plattform markera områden så som föryngringsytor, aktiv jordbruksmark och t ex oplogade enskilda vägar som ska användas så snart som vintern är över. Ambitionen är att den publika appen skall kommunicera direkt med skoteråkaren som då kan se att man befinner sig i ett område som helst skall undvikas.

rennäring

Skoteråkning påverkar de som bedriver rennäring och därför bör skoteråkare informeras om områden som ska undvikas så att inte renar eller arbete störs. Med zoner kan rennäringen markera områden som inte bör trafikeras.

SKOTERSVERIGE

FÖR HELA BESÖKSNÄRINGEN: Människor ur alla besöksgrupper kan informeras via Skotersverige. En av de stora vinsterna är möjligheten att kommunicera med besökaren i realtid. På så vis kan alla hållas uppdaterade med alldeles färsk information. Kom till oss med er input så kan vi utvecklas tillsammans.

-det ska vara lätt att göra rätt-

Boka ett möte

Skoter

Sverige